Privacybeleid

Dit is onze politiek met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en cookies

Respect voor uw persoonlijke levenssfeer is voor VITIS BE een prioriteit. Daarom is het voor ons belangrijk om u te informeren mbt de gegevens die wij opslaan. Onze politiek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens kadert in ons streven naar een optimale klant-ervaring. Uw gegevens worden door VITIS BE opgeslagen op een beschermde server en worden NIET zomaar doorgegeven, onder welke voorwaarden dan ook, aan derden.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET OPSLAAN VAN UW GEGEVENS

De verantwoordelijke is de firma VITIS BE, met hoofdzetel: Tiensesteenweg 244 – 3381 GLABEEK. Deze firma is geregistreerd met BTWnummer: BE 0656.507.678
Voor elke informatie kunt u bij VITIS BE terecht via het Email adres: info@vitis-in-situ.be of via het Tfnummer 0470/262080 (+32470/262080). De zaakvoerder van VITIS BE is de heer Pierre-Antoine GIRAUD. Als zaakvoeder is hij dan ook de verantwoordelijke voor het correct beheer van uw persoonlijke gegevens.

2. WAT IS EEN PERSOONLIJK GEGEVEN?

Een persoonlijk gegeven is elke informatie die in staat stelt een persoon te identificeren: naam, adres, postnummer, IP adres, telefoon, Emailadres, ………… Het opslaan van uw persoonlijke gegevens is voor ons belangrijk om uw aankoop vlot en correct te kunnen afhandelen, om u op de hoogte te houden van onze nieuwsbrief, van promoties, koopjes en persoonlijke aanbiedingen.

3. WAT WORDT DOOR ONS OPGESLAGEN?

Bij een aankoop online wordt u gevraagd om de volgende gegevens over te maken: naam en voornaam, volledig adres, Emailadres en telefoonnummer. Uw IP adres wordt eveneens opgeslagen uit noodzaak om een anti fraude controle te kunnen uitvoeren.
Al deze gegevens zijn echt wel noodzakelijk om uw online bestelling volledig te kunnen afhandelen. Een aantal niet noodzakelijke gegevens worden daarom niet opgeslagen; Vb uw geboortedatum.

4. WANNEER WORDEN DEZE GEGEVENS OPGESLAGEN EN BIJGEHOUDEN

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen:
 • Bij het creëren van een klantrekening
 • Bij het intekenen op de nieuwsbrief
 • Bij de validatie van een aankoop
 • Bij het gebruik van een contactformulier
 • Bij het versturen van een mail naar de klantendienst
 • Bij een reactie op de tevredenheid enquête
 • Bij het doorsturen van reacties via de sociale media vertrekkende van de website van VITIS BE
 • Bij het installeren van cookies mbt uw belangensfeer

5. WAAROM ZIJN DEZE GEGEVENS BELANGRIJK

Niet alleen zijn uw persoonlijke gegevens noodzakelijk voor het behandelen en afwerken van uw aankoop, ze zijn ook wettelijk vereist voor het opstellen van een bestelbon en een factuur. Bovendien stelt het ons in staat om u doelgericht te kunnen verwijzen naar onze website en om met u contact te kunnen houden via de nieuwsbrief.
Deze noodzakelijke gegevens worden gemarkeerd met een * bij het invullen van het aankoopformulier. Wanneer u deze gegevens niet overmaakt kunnen wij een aankoop niet behandelen noch afwerken.

6. WIE GEBRUIKT UW GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden enkel door VITIS BE gebruikt en aangewend. Ze kunnen overgemaakt worden aan onder-aannemers die in opdracht van VITIS BE garant staan voor de vlotte afhandeling en levering van uw aankoop, de betalingsprocedure, het logistiek beheer en de anti-fraude bestrijding.

7. HOE BESCHERMEN WIJ UW GEGEVENS?

VITIS BE hecht heel veel belang aan een correcte houding tov het verkrijgen van uw persoonlijke gegevens. Wij herhalen dat geen enkel persoonlijk gegeven wordt verhuurd/verkocht aan derden en geen enkele derde partij heeft toegang tot uw gegevens tenzij u dit toestaat.

Op geen enkel moment worden uw bankgegevens door ons bijgehouden. Deze gegevens worden beveiligd behandeld door de bankinstantie die instaat voor de door u gekozen betaalmodus. Binnen ons bedrijf worden uw gegevens enkel door een beperkte groep medewerkers geregistreerd en aangewend.

8. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

VITIS BE houdt uw persoonlijke gegevens vijf jaar bij, en dit vanaf de datum van uw laatste aankoop. In geval van een prospectie worden uw gegevens drie jaar bijgehouden, en dit vanaf het laatste contact.
Vanzelfsprekend worden alle gegevens gewist wanneer u, ongeacht een termijn van vijf of drie jaar, te kennen heeft dat uw gegevens verwijderd moeten worden.

9. WELKE ZIJN UW RECHTEN MBT HET BIJHOUDEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

• Wat betreft uw toezicht op uw persoonlijke gegevens:
U kan steeds via een schrijven (post / Email) uw wettelijk gegarandeerd toezicht opvragen bij VITIS BE. Dergelijk schrijven moet echter wel vergezeld zijn van een kopij van uw identiteitskaart. VITIS is eraan gehouden om u binnen de maand na ontvangst van uw schrijven een antwoord te geven op al uw vragen inzake.

• Wat betreft uw recht om geen publicitaire acties toegezonden te krijgen
Elke nieuwsbrief die u toegestuurd krijgt bevat een clausule die u in staat stelt om u, wanneer dan ook, uit te schrijven als bestemmeling. U kan zich vanzelfsprekend ook uitschrijven via een schrijven (post, Email) dat u richt aan VITIS BE.

10. TRANSFERT VAN UW GEGEVENS BINNEN DE EUROPESE UNIE?

Wij informeren u dat persoonlijke gegevens kunnen overgemaakt worden aan instanties buiten de EU, zoals Facebook, Pintrest of Google.

11. DE POLITIEK MBT COOKIES

Wat is een cookie

Cookies zijn kleine tekstfiches die op uw internet navigatiesysteem worden gepost. Ze nemen maar een klein deel van het brestand in op uw computer of smartphone. Een cookie herneemt informatie over u, zonder dat dit steeds moet opgevraagd worden. Het biedt ook een aantal technische en comfortmodaliteiten voor onze eigen website of deze van onze partners.

Verschillende soorten cookies

Er bestaan verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies: de cookies noodwendig voor het goed functioneren van de VITIS BE website. Wanneer u deze verwijdert kunnen een aantal functies niet meer uitgevoerd worden, en kan u aankoop ook niet behandeld en afgewerkt worden.
 • Analyse cookies: cookies die informatie verzamelen over de manier waarop u de website van VITIS BE aanwendt. (via de analyse techniken en statistieken van Google.
 • Publicitaire cookies: deze cookies hebben een commercieel doel in functie van uw interesses. Deze cookies kunnen verwijderd worden, en hinderen de goede werking van de website niet.

Hoe een cookie verwijderen

Op elk moment kan u cookies verwijderen. Wij herhalen echter dat het verwijderen van de functionele cookies aanleiding geeft tot het niet meer verder kunnen verwerken van uw aankoop. Publicitaire cookies kan u gemakkelijk verwijderen via een gratis platform: youronlinechoices.com De verschillende navigatiesystemen (Firefox, ….) bieden elk hun eigen methode aan voor het verwijderen van cookies.

Schrijf je in op onze mailing lijst